Matka Boża Literacka

Obraz przedstawia Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu. Jezus trzyma w ręce grubą księgę (symbol literatów), a drugą wznosi do błogosławieństwa.

Nad głowami Maryi i Jezusa dwaj aniołowie trzymają wstęgę, na której widnieją łacińskie napisy: "Królowo niebios wesel się! Alleluja, albowiem..." oraz "Bądź pozdrowiona łaski pełna"

Pierwszy obraz pochodził prawdopodobnie z XIV wieku. Są dowody na to, że już w 1576 r. istniało w Buku Bractwo Literackie opiekujące się cudownym obrazem. W dawnych czasach przy parafiach działały różne bractwa, na wzór włoskich organizacji religijnych. Obraz Matki Bożej Literackiej cieszył się wielkim kultem, wierni doznawali licznych łask, uzdrowień i nawróceń.

W 1696 roku obraz został zbadany przez specjalną komisję, uznany za cudowny, a w 1698 roku ten fakt został oficjalnie ogłoszony przez Administratora Diecezjalnego. Pielgrzymki i sława cudownego obrazu zaczęły zanikać w XIX wieku. Przyczyniło się do tego zawalenie kościoła i kaplicy literackiej w 1806 roku., pożar miasta w 1853 roku, oraz walka zaborcy z wszelkimi przejawami polskości. W 1933 roku obraz odrestaurowano i 8 września 1934 roku uroczyście wprowadzono do Fary Bukowskiej. W 1945 roku wycofujące się oddziały niemieckie spaliły kościół, spłonął również cudowny obraz. Obecnie w naszej Farze znajduje się kopia obrazu pędzla Eugenii Gogolewskiej. Kult i nabożeństwo do Matki Boskiej Bukowskiej jest ciągle żywy. Maryja ciągle wyprasza nam łaski u Swego Syna, ukochała to miejsce i czeka na każdego z nas.     Uroczystość odpustowa ku czci M. B. Literackiej związana jest ze świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma miejsce 8 września w naszej Parafii. Serdecznie zapraszamy!